Szkolne i młodzieżowe

Podczas spotkań z młodzieżą chcemy przede wszystkim przełamać bariery językowe i strach przed komunikowaniem się w języku obcym

Młodzież może skorzystać z naszej oferty m.in. w ramach zajęć konwersacyjnych.

KONWERSACJE 

  • wiek: 11-12 lat
  • zajęcia: 1 raz w tygodniu po 90 minut 

Oferujemy także przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego